2017-01-13

British American Tobacco säkrar kontroll över patent för vitt snus genom förvärv av Winnington AB.

British American Tobacco, världens näst största börsnoterade tobakstillverkare, har förvärvat samtliga aktier i den svenska snustillverkaren Winnington AB.
Genom affären skapas förutsättningar för fortsatt stark tillväxt. Winnington står bakom innovationen vitt snus, tobak som renats och som förblir vit även när den stoppas under läppen.

Vitt snus motsvarar väl de krav på förbättrad munhygien som länge framförts av konsumenter och anses ha hög tillväxtpotential.
Snus är den tobakskategori i Västeuropa som växer snabbast när konsumenter söker efter mindre skadliga sätt att konsumera nikotin.

Tillväxten förväntas bli särskilt stark för vitt snus och snus som befriats från tobak och nikotin, områden där Winnington nått stora framgångar trots begränsad distribution.
Winnington har en marknadsandel på 0,7 procent i Sverige och 1,5 procent i Norge. Företagets innovativa produkter kan nu nå ännu fler konsumenter och öka sin marknadsandel eftersom de kan dra nytta av BAT:s omfattande distributionskanaler.

Genom förvärvet fortsätter BAT strategin att stärka företagets marknadsposition genom innovationer och förvärv – och därigenom skapa ytterligare värde för konsumenter och aktieägare.

Förvärvet innebär att BAT får tillgång till produkter som efterfrågas av konsumenterna och som visar stark tillväxt. Dessutom skapar BAT och Winnington tillsammans den mest spännande innovationsportföljen i snusets historia, vilket i sin tur ger bolaget en stark position inom snusmarknadens mest attraktiva och snabbväxande kategorier.

För ytterligare information, kontakta:

Markus Lindblad, Manager Government Affairs, Sverige och Norge
070-815 39 83
markus_lindblad@bat.com