Winnington

”Alltid det bättre alternativet”

Winnington-leveled

Vision:

Winningtons mission är att utveckla, producera och marknadsföra den ”nya generationen” funktionella produkter.

Winningtons produkter kommer alltid vara ett bättre och mer hälsosamt alternativ för konsumenten.

Mål:

Kickup ska vara det ledande varumärket på de marknader där konsumenten är aktiv, hälsomedveten, motionerar regelbundet, studerar eller har ett krävande yrke, både mentalt och/eller fysiskt.

Den gemensamma nämnaren är att de bryr sig om hur olika ämnen påverkar kroppen, dess energi nivåer och prestanda.

Vår produktion:

Produktion och utveckling sker i nya lokaler i Hökerum, mellan Ulricehamn och Borås.

mech