SÄLJANDE EXPONERING  UTANFÖR KYLEN!

Fler och fler upptäcker fördelarna med ett nikotinfritt alternativ.Placera därför vår display väl synlig i din butik, så kommer din försäljning och lönsamhet öka. Du vet väl om att Kickup inte behöver kylförvaras och att produkten också har lång hållbarhet.